Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/adanaarackirala/public_html/index.php:1) in /home/adanaarackirala/public_html/index.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/adanaarackirala/public_html/index.php:1) in /home/adanaarackirala/public_html/index.php on line 2
Adana Araç Kiralama - Havaalanı Transfer - Kaliteli Hizmet 0 322 436 99 99

Adana Araç Kiralama

Hizmetleri
Günlük araç kiralama seçenekleri için + 90 (322) 436 99 99

Adana Havalimanı Transfer

Hizmetimiz
6 ile 15 kişi kapasiteli özel araçlarımızla size unutulmaz bir transfer hizmeti sağlıyoruz.
Havalimanı Transfer Hizmetlerimiz
Havaalanında sizi karşılıyoruz ve istediğiniz yere transferinizi sağlıyoruz.


Kiralama Sözleşmesi ve Koşulları

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

 • İşbu sözleşme kapsamında araç kiraya veren taraf olan GES Taşımacılık Turizm Organizasyon Ltd. Şti. “KİRALAYAN” , kendisine araç verilen taraf “KİRACI”, kiracıya kullanımı için kiralanan/tahsis edilen vasıta ise “ARAÇ” olarak anılacaktır.

 • Kiracı ve kiralayan arasındaki araç kiralama anlaşmasının koşullarının düzenlendiği işbu araç kiralama sözleşmesi ise “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır.

 • Kiralayanın adresi “Emek Mah. 41008 Sk. No:1 D:1 Seyhan/ADANA’dır. Kiracının adresi ise kendi beyanına dayalı olarak sözleşmede belirtilmiştir. Kiracı; Bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresteki her hangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüt eder.

 • Kiralayan, aracı, sözleşmede yer alan koşullara uyulması şartıyla, Sözleşmede kimlik ve adres bilgileri bulunan kiracıya kiralamıştır. Kiracı aracı sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiracı sözleşmeyi imzalamakla şahsına ait ve şahsından kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur.

 • Kiracı aracı, stepnesini, tüm lastiklerini, araca ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatıyla beraber teslim aldığı gibi, belirlenen gün, saatte ve yerde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için en az 24 saat öncesinden kiralayana başvurarak onayını alması gerekmektedir. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda kiralayanın, aracı hukuka aykırı olarak yedinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir.

 • Kiracı, aracı kiralayana teslim anında, araca ait resmi belgeler (Trafik belgesi, Tescil belgesi, Sigorta, Plakalar) iade edilmediği taktirde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür.

 • Kiracı söz konusu aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta (araç kira sözleşmesi formunda belirtilenler dışında) hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. Kiracı sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası nedenliyle ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeniyle oluşan ve trafik sigortası kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen ve 3. Şahısların talepleri de dahil olmak üzere tüm zararları ve cezaları kiralayanın ilk talebi üzerine ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 • Kiracı tarafından kullanılan araç, trafik yasal sigorta şartları ile korunmuştur. Ancak aşağıda belirtilen durumlar sigorta kapsam dışında kalmaktadır.

 1. Sürücü kaza anında alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında ise,

 2. Sürücünün geçerli sürücü belgesine sahip olmadığı durumlarda,

 3. Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda,

 4. Trafik kaza zaptının düzenlenmediği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda, kasıtlı kazalarda,

 5. Trafik yasalarına aykırı araç kullanılması halinde,

 6. Kira sözleşmesindeki ek sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması halinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda.

 7. Sürücünün %100 kusurlu olduğu kazalarda,

 8. Türkiye sigorta ve reasürans şirketleri birliği kasko poliçeleri genel şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı durumlarda.

 9. Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlarda,

 • Araç aşağıdaki durumlarda kullanılmayacaktır.

 1. Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu ve mal taşımasında,

 2. Herhangi bir vasıta veya treyleri itmekte veya çekmekte,

 3. Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer kanuni olmayan işlerde,

 4. Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından,

 5. Motorlu sporlarda (Yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dahil)

 6. Araca zarar verecek şekilde yükleme haddini aşacak yük, eşya veya yolcu taşımasında,

 7. Aracın marka model ve cinsini dikkate alarak amacına uygun olmayan yer ve yollarda veya olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında.

 • Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.

 • Kiracı, hiçbir şekilde bu sözleşmede doğan hakları, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.

 • Kullanım Koşulları

 1. Aracın Kullanımı En az 21 yaşını doldurmuş, 2 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip kiracı/ek sürücü tarafından kullanılacaktır.

 2. Araç kiralamalarda en az süre 1 gün (24 saat)'tir. Daha kısa süreli kiralamalarda günlük fiyat uygulanır. Gecikme halinde, her ek saat için, uygulanan ücretin 1/3 ü, gecikme 3 saati geçtiği taktirde ise tam gün ücreti alınır.

 3. Kiracı kiralayanın onayı olmaksızın aracı 3.şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiracı aracı kullanacak 3.şahsın kimlik ,adres ve sürücü belgesi bilgilerini sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan aracı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına uymasını sağlamaya mecburdur.

 4. Aracı kullanan kişiler, sözleşmede imzaları olmasa dahi kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

 • Kiracı, kiralayanın isteği üzerine aşağıda belirtilenleri kiralayanın belirlediği şartlarda ödemekle yükümlüdür.

 1. Sözleşmede belirtilen fiyata göre kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,

 2. Kiralama sonuna kadar çıkabilecek ve uygulanacak vergileri,

 3. Aracın teslimi sırasında bulunan akaryakıt kadar, aracın iadesinde aynı düzeyde akaryakıtla getirilmemesi halinde akaryakıt bedelinin %25’i tutarında hizmet bedeli ile birlikte eksik akaryakıt tutarını,

 4. Kiracı, herhangi bir nedenle (kaza, çalınma, arıza, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konulması vs) aracın iş görme olanağını ortadan kaldırması durumunda, kusurlu olduğu oran kadar iş kaybını ödemekle yükümlüdür. Aracın işgücü kaybı sözleşmede belirtilen kira bedeli üzerinden günlük olarak hesaplanır.

 5. Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup, aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği, kasko kapsamına dahil edilemeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda, kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder.

 6. Kiracı, 3. Şahıslara verilen zorunlu trafik sigortası kapsamı dışında kalan hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür.

 • Kiracı ve diğer yetkili sürücüler kira süresi içerisinde kaza olması durumunda aşağıdaki önlemleri yerine getirmek zorundadırlar.

 1. İlgili kişilerin ve tanıkların adreslerini almak,

 2. Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin bilgilerini almak,

 3. Yeterli güvenlik önlemi almadan aracı terk etmemek, durumu derhal kiralayana bildirmek,

 4. İlgili tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde kiralayana ulaştırmak,

 • Kiralayan, hiçbir şekilde kiracı tarafından araçta taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybından ya da hasar görmesinden sorumlu tutulamaz. Kiracı kiraya vereni bahsedilen türde bir kayıp ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan ibra eder.

 • Aracın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda kiracı olası olası kaza ya da hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve aracın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür. Aracın çalınması halinde kiracı, aracın ruhsat ve anahtarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtlamalıdır. Ancak bu şekilde çalınma sigortasından yararlanabilecektir.

 • Şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup manevi zararlar dahil meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler kiracıya aittir.

 • Kiralayan, aracın veya yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 • Kiracı, mal ve/veya yolcu taşıdığı taktirde, taşınan mala ve yolcuya gelebilecek hasarlardan kiralayan sorumlu tutulamaz, sorumluluk münhasıran kiracıya ve/veya sürücüye aittir.

 • Kiracı, karayolları yönetmeliği ve yürürlükteki kanunlara uymak zorundadır. Aracın sürücüsü olarak bu yükümlülüklerden habersiz olduğunu iddia edemez. Kiracı, karayolları yönetmeliğine aykırı davranışlar sonucu ortaya çıkabilecek cezai masraflardan sorumludur.

 • Kiracı, kiralama süresince kesilen trafik cezalarını ödemekle yükümlüdür. Kiracı, yasal süresi içinde ödemediği trafik cezalarını yasal faizleriyle ödemeyi kabul etmiş sayılır.

 • Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde kiracı, kiralayana her nerede olursa olsun, ön uyarıya gerek kalmadan aracı derhal geri alma yetkisi tanır. Kiracı aracın kiralayan tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. Kiralayan, aracın geri alınması sırasında araçta bulunan eşyaların kaybından ya da hasarından sorumlu değildir. Dilerse peşin verilmiş kira bedelini irat olarak kaydedebilir.

 • Kiralayan ödemeleri nakit veya kredi kartı ile yapacaktır. Ayrıca cari hesapla çalışan kiracılar ödemelerini fatura karşılığı belirlenen sürelerde yapacaktır. Kiracı kira bedelinin ve/veya sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin, ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Kiracı, aracın teslim alındığı anda kendisine ait geçerli bir kredi kartını Kiralayan' a bildirmek zorundadır. Kiracı, kiralama süresinde oluşabilecek her nevi trafik cezası, park cezası, ücretli otoyol geçiş cezaları, araçta oluşabilecek maddi hasar ve eksikliklerin bu karttan tahsil edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Kiracı sözleşme süresi sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında ve/veya kiracısı dışında kullanılması veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yaşsal haktan yararlanamayacağını bildiğini beyan etmektedir.

 • Yazılı olmadığı taktirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik ya da ek geçersizdir.

 • Kiracı, kira bedelinin tahsil edilememesi veya ceza ve kullanımdan doğan zararların bedelinin alınamaması durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde kiralayanın teminat göstermeksizin ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı almaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Kiralayan bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman feshedebileceği gibi uzatmaktan da kaçabilir.

 • Kiracı, kiralayanın defter kayıtlarının ve belgelerinin geçerli ve yeterli kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder.

 • Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde ADANA mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Yukarıda yazan sözleşme maddelerinin tamamını okudum, anladım, onaylıyorum.